Scroll Top

Wettelijke informatie

1 – Présentation du site

Société

1 – Voorstelling van de website

Bedrijf

Bedrijfsnaam: ActiMeat & Co Rechtsvorm: SASU Adres van vestiging of statutaire zetel: F11 – ZI Saint Maurice 04100 MANOSQUE – FRANKRIJK
E-mailadres: contact@actimeat.com Telefoonnummer: 04 92 87 57 60 Bedrag van het aandelenkapitaal: € 310.000,00 SIRET: 82426583900012 Bedrijfsregistratienummer: Manosque B: 824 265 839 btw-nummer: FR03824265839
tel: +33492875760

Website

Naam van de voor de publicatie verantwoordelijke persoon: De voor publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke of rechtspersoon. Website hosting: o2switch Ontwikkeling website: EcloLINK

Accueil

2 – Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

Het gebruik van de website www.actimeat.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. De gebruikers van de website www.actimeat.com wordt derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen.
Om de toegang tot andere websites te vergemakkelijken, heeft ActiMeat & Co een aantal links naar websites van derden ingevoegd. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van websites van derden, de inhoud daarvan, advertenties of ander materiaal dat op deze websites beschikbaar is. ActiMeat & Co kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige website van derden waartoe u toegang hebt.
Het aanmaken van een hypertext link naar de site www.actimeat.com kan enkel gebeuren met de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van ActiMeat & Co, die elke verantwoordelijkheid afwijst met betrekking tot de inhoud, reclame, producten of diensten beschikbaar op of van sites gelinkt door een hypertext link naar haar website.

3 – Cookies

3.1. Informatie over cookies
Voor statistische en weergavedoeleinden maakt deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw surfgedrag vast te leggen. Sommige delen van deze website kunnen niet worden bediend zonder cookies te aanvaarden.

3.2. Doel van de gebruikte cookies
Wij gebruiken cookies van Google Analytics. De gegevens en statistieken die wij via deze cookies verzamelen, worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Google Analytics wordt anoniem gebruikt om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u een intuïtieve navigatie te bieden. Deze gegevens worden niet aan derden meegedeeld.

3.3. Uw keuzes met betrekking tot cookies
U kunt er op elk moment voor kiezen uw wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen, op de hieronder beschreven wijze. U kunt uw browsersoftware zo instellen dat cookies in uw terminal worden opgeslagen of juist worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij naar gelang de afzender ervan. U kunt uw browsersoftware ook zodanig configureren dat u van tijd tot tijd de mogelijkheid krijgt om cookies te aanvaarden of te weigeren, voordat cookies waarschijnlijk in uw terminal worden opgeslagen. Voor meer informatie, zie “Hoe maakt u uw keuzes, afhankelijk van de browser die u gebruikt?”

3.3.1. Aanvaarding van cookies
Het opslaan van cookies in een terminal is onderworpen aan de wil van de gebruiker, uitgedrukt en op elk moment kosteloos gewijzigd via de keuzes die door de navigatiesoftware van de gebruiker worden geboden. Indien u het opslaan van cookies in uw browser hebt geaccepteerd, kunnen de cookies die geïntegreerd zijn in de pagina’s en inhoud die u hebt geraadpleegd tijdelijk worden opgeslagen in een daarvoor bestemde ruimte op uw terminal. Zij zijn alleen leesbaar voor de afzender.

3.3.2. Weigering van cookies
Indien u weigert cookies op uw terminal te aanvaarden, of indien u de op uw terminal opgeslagen cookies verwijdert, kan het zijn dat u van een aantal functies niet langer gebruik kunt maken. Dit zou ook het geval zijn indien wij – of onze dienstverleners – om redenen van technische compatibiliteit niet in staat zouden zijn het type browser dat door uw terminal wordt gebruikt, de taal en de weergave-instellingen daarvan of het land van waaruit uw terminal met het Internet verbonden lijkt te zijn, te herkennen. In voorkomend geval wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van onze diensten ten gevolge van de onmogelijkheid om de cookies te registreren of te raadplegen die noodzakelijk zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.

3.3.3. Hoe maakt u uw keuzes, afhankelijk van de browser die u gebruikt?
Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het hulpmenu van uw browser, dat u zal vertellen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

Klik op de naam van uw browser om het bijbehorende hulpmenu te openen:
Voor Internet Explorer Voor Safari Voor Chroom Voor Firefox Voor Opera
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
U kunt uw browser ook zodanig instellen dat hij een code verstuurt die websites laat weten dat u niet gevolgd wilt worden. (“Do No Track”-optie).
Klik op de naam van uw browser om het bijbehorende hulpmenu te openen:
Voor Internet Explorer Voor Safari Voor Chroom Voor Firefox Voor Opera
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
https://support.apple.com/kb/PH21416?locale=fr_FR
https://support.google.com/chrome/answer/114836?
https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister
http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html

4 – Intellectuele eigendom en reproductie

Deze gehele website valt onder de Franse wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. ActiMeat & Co is de houder van de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, foto’s, grafieken, logo’s, geluiden en downloadbare documenten.
Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procedures, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: ActiMeat & Co
Elk ongeoorloofd gebruik van de website of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het (Franse) Wetboek van intellectuele eigendom.
Foto credits (vrij van auteursrechten): Pixabay: https://pixabay.com/fr/
Foto credits: Nicolas Demoulin
Foto credits: Anthony Lossmann
Foto credits: Bruce Borgna

5 – Beheer en bescherming van persoonsgegevens (AVG

5.1. Opslag en gebruik van uw persoonsgegevens
De via het formulier op deze website verzamelde informatie wordt door EcloLINK opgeslagen in een computerbestand dat door ActiMeat & Co wordt gebruikt om informatie te communiceren met betrekking tot het merk ActiMeat & Co en de diensten.
Ze worden 1 jaar bewaard en zijn enkel bestemd voor commercieel gebruik door het bedrijf ActiMeat & Co. Ze zullen niet worden meegedeeld aan derden.
Overeenkomstig de Franse wet inzake informatietechnologie en burgerlijke vrijheden kunt u uw recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens uitoefenen door contact op te nemen met contact@actimeat.com of per post op het volgende adres F11 – ZI Saint Maurice 04100 MANOSQUE – FRANKRIJK

5.2. Toestemming en verwerking van uw persoonsgegevens
Door het verplichte toestemmingsvakje aan te vinken vóór het verzenden van elk formulier op de website www.actimeat.com (“Ik geef ActiMeat & Co toestemming om mij op een gepersonaliseerde manier te contacteren over haar diensten om mijn bedrijf te ontwikkelen.”) Door op de link hiernaast te klikken, stemt u uitdrukkelijk in met de opslag en verwerking van uw gegevens met als doel u te informeren over onze diensten. U geeft toestemming dat:
– Een adviseur van ActiMeat & Co u mag te contacteren voor een commerciële relatie – De marketingafdeling u gepersonaliseerde informatie over onze diensten mag sturen
Tip: Wilt u geen toestemming geven? Bel ons rechtstreeks op 04 92 87 57 60 en wij zullen uw vragen telefonisch beantwoorden.

5.3. Intrekking van de toestemming voor uw persoonsgegevens
U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen en/of te laten verwijderen, door contact op te nemen met onze IT-afdeling:
Per e-mail: contact@actimeat.com of per post naar het volgende adres F11 – ZI Saint Maurice 04100 MANOSQUE – FRANKRIJK
vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs. Bij voorkeur per aangetekende post met ontvangstbevestiging.
De voor dossierverantwoordelijke heeft een antwoordtermijn van ten hoogste 2 maanden, te rekenen vanaf de datum van het verzoek, ongeacht of het verzoek per post of per e-mail is gedaan. De CNIL stelt: “Indien de aanvraag onvolledig is (bijv. het identiteitsdocument ontbreekt), heeft de verantwoordelijke voor de verwerking van het dossier het recht aanvullende informatie te vragen: de termijn wordt dan opgeschort en loopt weer zodra deze elementen zijn verstrekt.”

De beperkingen van het recht op toegang zijn gespecificeerd op de website van de CNIL en kunnen hier.worden geraadpleegd.
https://www.cnil.fr/fr/respecter-les-droits-des-personnes
Door dit vakje aan te kruisen, verklaart u uitdrukkelijk dat u het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt gelezen en dat u ActiMeat toestemming geeft om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met de beginselen en procedures die daarin zijn uiteengezet.
De op dit formulier verzamelde informatie wordt opgenomen in een bestand dat door EcloLINK wordt gebruikt voor ActiMeat. Ze worden 1 jaar bewaard en zijn uitsluitend bestemd voor commercieel gebruik door het bedrijf ActiMeat. Zij zullen niet aan derden worden meegedeeld. Overeenkomstig de Franse wet inzake informatietechnologie en burgerlijke vrijheden kunt u uw recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens uitoefenen door contact op te nemen met contact@actimeat.com of per post op het volgende adres: F11 – ZI Saint Maurice – 04100 MANOSQUE – FRANKRIJK. Lees meer
https://www.actimeat.fr/mentions-legales/